Fyzikální olympiáda Libereckého kraje

65. ročník 2023/2024

Okresní kola Archimediády - výsledkové listiny Jablonec nad Nisou (ZŠ Železný Brod, ZŠ Mozartova, Gymnázium Dr. Antona Randy),  Česká Lípa, Semily a Liberec

Krajské kolo kategorie A ,B,C,D,E- výsledková listina

Krajské kolo kategorie B - výsledkové listiny OSMO

Krajské kolo kategorie C - výsledkové listiny OSMO

Krajské kolo kategorie D - výsledkové listiny OSMO

Krajské kolo kategorie E -  výsledková listina OSMO

Celorepublikové pořadí krajských kol - B

Celorepublikové pořadí krajských kol - C

Celorepublikové pořadí krajských kol - D


Okresní kolo kategorií E,F + postup do krajského kola E - výsledková listina

Celostátní kolo kategorie A (Marek Matěj - Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou - úspěšný řešitel - 27. místo )

Závazný termínovník pro fyzikální olympiádu Libereckého kraje - kategorie A,B,C,D.E,F,G - upravovat se bude dle podmínek - poslední aktualizace 31.12.2023

Zadání pro jednotlivé kategorie a studijní texty 65. ročníku

kategorie A - zadání školního kola 

studijní text kategorie A -  Zobrazení čočkami

kategorie B - zadání školního kola

studijní text kategorie B - Moment setrvačnosti

kategorie C - zadání školního kola 

studijní text kategorie C - Moment setrvačnosti

kategorie D - zadání školního kola 

studijní text kategorie D - Úlohy z mechaniky I


Leták ke kategoriím E,F - info pro žáky

Leták ke kategorii G - info pro žáky

kategorie E,F - zadání školního kola

kategorie G - zadání školního kola

Tematické okruhy E,F

Kvůli různorodosti ve školních vzdělávacích programech zadáváme pro školní kolo kategorií E a F společně sadu úloh, z nichž učitel fyziky nebo předmětová komise vybere 7 úloh pro každou kategorii podle učiva, které bude ve škole probráno a procvičeno do konce prosince. Vyšší kola soutěže (okresní, krajská) mají v celé republice jednotné zadání a je pro ně nutné stanovit závazná témata:

Kategorie F:

mechanika (pohyby, síly, práce, výkon, energie, páka, kladka)

tlak v kapalinách a plynech, Archimédův zákon

optika (jen geometrická řešení, odraz a lom)

Kategorie E: (k výše uvedeným závazným tématům připojíme)

termika (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství)

elektřina (stejnosměrný proud, obvody, práce a výkon elektrického proudu, spojování rezistorů)

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | www.randovka.cz

Celostátní stránky fyzikální olympiády - http://fyzikalniolympiada.cz/ ; www.facebook.com/fyzikalniolympiada