Fyzikální olympiáda Libereckého kraje

64. ročník 2022/2023

Okresní kola Archimediády - výsledkové listiny Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Semily

Krajské kolo kategorie B,C,D,E - výsledková listina

Okresní kolo kategorií E,F + postup do krajského kola E

Celostátní kolo kategorie A Cheb (7.-10.3.2023) - výsledková listina

Krajské kolo kategorie A -

Závazný termínovník pro fyzikální olympiádu Libereckého kraje - kategorie A,B,C,D.E,F,G - upravovat se bude dle podmínek - údaje s otazníkem se řeší- poslední aktualizace 11.10.2022

  • vše závisí na financování soutěží, takže kromě termínů ukončení a odevzdání vše zatím s otazníkem - rozhodně se soutěže uskuteční, ale může to být improvizace

  • Pro soutěžící ve středoškolských kategorií A, B, C a D zavádíme letos povinnou registraci v Osmo. Pokud jste Osmo používali v minulém ročníku, stačí se přihlásit se svým heslem a vybrat školu a kategorii, ve které chcete soutěžit. Pokud účet v Osmo nemáte, je potřeba se nejprve registrovat a potvrdit svůj účet přes email.

Zadání pro jednotlivé kategorie a studijní texty 64. ročníku

kategorie A - zadání školního kola - 3.11. opravená verze

studijní text kategorie A - Mechanika rovinného pohybu tuhého tělesa

kategorie B - zadání školního kola

studijní text kategorie B - Úlohy z mechaniky II (Otáčení tuhého tělesa)

kategorie C - zadání školního kola - 3.11. opravená verze

studijní text kategorie C - Kruhový děj s ideálním plynem

kategorie D - zadání školního kola

studijní text kategorie D - Fyzika je kolem nás (Pohyb a síla)


Leták ke kategoriím E,F - info pro žáky

Leták ke kategorii G - info pro žáky

kategorie E,F - zadání školního kola

kategorie G - zadání školního kola

Tematické okruhy E,F

Kvůli různorodosti ve školních vzdělávacích programech zadáváme pro školní kolo kategorií E a F společně sadu úloh, z nichž učitel fyziky nebo předmětová komise vybere 7 úloh pro každou kategorii podle učiva, které bude ve škole probráno a procvičeno do konce prosince. Vyšší kola soutěže (okresní, krajská) mají v celé republice jednotné zadání a je pro ně nutné stanovit závazná témata:

Kategorie F:

mechanika (pohyby, síly, práce, výkon, energie, páka, kladka)

tlak v kapalinách a plynech, Archimédův zákon

optika (jen geometrická řešení, odraz a lom)

Kategorie E: (k výše uvedeným závazným tématům připojíme)

termika (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství)

elektřina (stejnosměrný proud, obvody, práce a výkon elektrického proudu, spojování rezistorů)

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | www.randovka.cz

Celostátní stránky fyzikální olympiády - http://fyzikalniolympiada.cz/ ; www.facebook.com/fyzikalniolympiada