Fyzikální olympiáda Libereckého kraje

60. ročník 2018/2019

Výsledková listina krajského kola fyzikální olympiády kategorie E

Výsledková listina krajského kola fyzikální olympiády kategorie D

Výsledková listina krajského kola fyzikální olympiády kategorie C

Výsledková listina krajského kola fyzikální olympiády kategorie B

Výsledková listina okresních kol fyzikální olympiády E,F + postupová listina do krajského kola E

Výsledková listina ústředního kola fyzikální olympiády kategorie A v Hradci Králové

Výsledková listina krajského kola fyzikální olympiády kategorie A

Seminář pro řešitele fyzikální olympiády - odkaz - kategorie A - 18.12. 2018

Závazný termínovník pro fyzikální olympiádu Libereckého kraje - kategorie A,B,C,D.E,F,G

Zadání pro jednotlivé kategorie a studijní texty 60. ročníku

kategorie A

studijní text kategorie A Hranice Mendělejovy tabulky

kategorie B

studijní text kategorie B Elektrické obvody (Stejnosměrný proud)

kategorie C

studijní text kategorie C Vrhy

kategorie D

studijní text kategorie D Hybnost a energie při vzájemném působeni těles

kategorie E,F

kategorie G


Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | www.randovka.cz