63. ročník

63. ročník 2021/2022

Okresní kola Archimediády - výsledkové listiny Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Semily

Krajské kolo kategorie B,C,D,E - výsledková listina

Okresní kolo kategorií E,F + postup do krajského kola E

Celostátní kolo kategorie A Plzeň - výsledková listina

Krajské kolo kategorie A -

Závazný termínovník pro fyzikální olympiádu Libereckého kraje - kategorie A,B,C,D.E,F,G - upravovat se bude dle podmínek - údaje s otazníkem se řeší- aktualizace 6.5.2022

Zadání pro jednotlivé kategorie a studijní texty 63. ročníku

kategorie A - zadání školního kola

studijní text kategorie A - Elektrostatika

kategorie B - zadání školního kola

studijní text kategorie B - Elektrické obvody (Stejnosměrný proud)

kategorie C - zadání školního kola

studijní text kategorie C - Fyzika je kolem nás (Hydrostatika a aerostatika)

kategorie D - zadání školního kola upravené 19.10.

studijní text kategorie D - Fyzika je kolem nás (Práce – výkon - energie)

Leták ke kategoriím E,F - info pro žáky

Leták ke kategorii G - info pro žáky

kategorie E,F - zadání školního kola

kategorie G - zadání školního kola

Závazná témata pro okresní a krajské kolo:

Kategorie F:

mechanika (pohyby, síly, práce, výkon, energie, páka, kladka)

tlak v kapalinách a plynech, Archimédův zákon

optika (jen geometrická řešení, odraz a lom)

Kategorie E: (k výše uvedeným závazným tématům připojíme)

termika (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství)

elektřina (stejnosměrný proud, obvody, práce a výkon elektrického proudu, spojování rezistorů)